شیوه های پرداخت

 

شیوه های پرداخت

با توجه به گستردگی فعالیت های الدورینا میتوانید با مراجعه به پنل کاربری خود امکانات درخواستی خود را خریداری و استفاده کنید.

برای این بخش میتوانید از پرداخت نقدی استفاده کنید ، کیف پول خود را شارژ کنید و یا با توجه به امتیازات گرفته شده از ناحیه کاربری آنها را صرف خدمات خود کنید