سنگ های ماه و سنگ درمانی

 

 • اکسسوری‌ها پوشیدنی‌هایی نیستند که بی‌دقت و دست‌پاچه یکی از آن‌ها را انتخاب کنید و روی لباس خود بگذارید، برای انتخاب مدل گردنبند پیش از هر چیز لازم است نگاهی به مدل یقه لباس بیاندازید تا بتوانید ظاهری آراسته و مرتب را ایجاد کنید. انتخاب بی‌دقت گردنبند ن
 • انواع سنگ های رنگی و خواص هرکدام
 • جوانی، وفاداری و زیبایی می باشد. موجب بیداری یا تقویت عشق می گردد
 • بهترین هدیه روز والنتین بوده، موجب تقویت ذهن وجسم، جرات وشهامت و اراده، دفع ترس، تردیدها، تنش های عصبی و افکار منفی است.
 • آرامش و خوابی بدون کابوس را به همراه دارد. محافظی خوب و مانع تاثیر امواج منفی به ویژه در تاریکی بوده، موجب افزایش قوای بدن و استقامت جسمی می باشد.
 • شادکامی، عشق، سلامتی و زیبایی است. رنگ آبی آن نماد آسمان بهشتی است.
 • التیام بخش و جوان کننده است، شخص را در مقابل خطرات حفظ کرده و بر قدرت فکر، خلاقیت و ثروت می افزاید. سنگ
 • مانع سستی و رخوت بوده، برای افسردگی خوب است.
 • برای مدیتیشن خوب بوده، موجب بیداری نیروهای درونی و حس ششم و قدرت پیش بینی می گردد.
 • دافع توهم، کابوس های شبانه و خشم بوده، موجب تعادل خواب و طلسم قدرتمند دفع شیاطین می باشد.
 • موجب افزایش انرژی و شهامت و بیداری احساسات میباشد. با تغییررنگ صاحبش را ازخبری ناگوار، بیماری و یا بد اقبالی بر حذر میدارد.
 • جلوگیری از اضطراب ، افسردگی و تغیرات ناگهانی اخلاق موجب لطافت روحی و تقویت خلاقیت هست
 • سنگ و سمبل هر یک از ماههای سال را بشناسید. سنگ شانس شما چیست؟
 • سمبل شادی، باروری و نیروهای مولد طبیعت و زندگی دوباره است.
 • الماس تابع نشان های اسد، حمل جُدی است.